OFERTA

Zajmujemy się także dochodzeniem niedopłaconych szkód samochodowych i odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu jak i wypadków śmiertelnych min.:

 • szkody z tytułu doznanych obrażeń ciała (w tym koszów leczenia, utraconych dochodów, zniszczonych rzeczy, renty);
 • szkody związane ze śmiercią osoby najbliższej (w tym zadośćuczynienie, odszkodowanie, koszty związane z pogrzebem, renty);
 • szkody związane z wypadkami w pracy;
 • szkody związane z wypadkami w szkole;
 • inne szkody z OC deliktu (poślizgnięcia, upadki, wypadki na basenie itp.);
 • szkody z zakresu błędów lekarskich;
 • szkody NNW (szkody z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków z polis indywidualnych, pracowniczych, grupowych);
 • szkody z tytułu polis na życie.

Majątkowych:

 • o szkody komunikacyjne z tytułu polis OC i AC.
 • o inne (np. pożary, powodzie, kradzieże, rabunki, włamania).

Wstępna analiza spraw jest bezpłatna. Nasz Klient nie ponosi żadnych opłat wstępnych.

Przyjmujemy do realizacji szkody, które wydarzyły się:

 • do 20 lat wstecz w przypadku, gdy szkoda powstała wskutek przestępstwa zaistniałego po dniu 10.08.1997;
 • do 3 lat wstecz w pozostałych przypadkach.

Dzięki ścisłej współpracy z Kancelariami Adwokackimi prowadzimy obsługę spraw również na drodze Sądowej.

Zajmujemy się też wynajmem samochodów do ślubu, posiadamy auta takie jak:
-AUDI Q5 (2 szt.)
-BMW X5
-BMW 7

CRASH